احتمالا هیچ کدامتان من را نمی شناسید، چرا که به تازگی از میهن بلاگ به بیان اسباب کشی کرده ام. اسباب کشی که نه... دروغ چرا؟ فرار کرده ام. همیشه در حال فرار بوده ام. این هم رویش.


من همیشه دوست داشته ام "وبلاگی داشته باشم پر دوست...".

داشتم. مخاطب زیاد داشتم. هفت سال در یک نوشتن جا برای آدم بازدیدکننده های چندهزارتایی می آورد. اما فرار کردم؛ چرا که دردم دیده شدن نبود، خانه پیدا کردن بود. به بهانه ی پیدا کردن خانه، از خانه ام بیرون زدم و حالا اینجایم.

هنوز تقریبا کسی نمی داند من اینجایم. فقط یکی از دوستان بلاگی ام می داند اینجا می نویسم. یکی از هم اتاقی هایم هم می داند البته، ولی قول داده به روی خودش نیاورد. من هم می دانم او کجا می نویسد، ولی قول داده ام به رویم نیاورم.

خلاصه اش که... می شود شما دوست وبلاگی ام باشید؟


دوست